Centrum multimedialne

REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

1. Z ICIM mają prawo korzystać nieodpłatnie wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

2. Stanowiska komputerowe przeznaczone są w pierwszej kolejności dla uczniów przygotowujących materiały związane z nauką w szkole.

3. Niedozwolone jest korzystanie z internetowych treści propagujących pornografię, rasizm i agresję (zarówno poprzez strony internetowe, jak i komunikatory, fora, pocztę itp.); wysyłanie obraźliwych listów i zdjęć; zawieranie transakcji internetowych, zamawianie towarów, pobieranie plików z naruszenie praw autorskich.

4. Wydruki są płatne, a jedna strona (czarno-białe A4) tekstu kosztuje 30 groszy.

5. Do pracowni nie wolno wnosić ani w niej spożywać posiłków i napojów.

6. Przed wyłączeniem komputera należy prawidłowo zamknąć system operacyjny.

7. Zauważone usterki trzeba bezzwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.