EdukacyjnaFundacjaCzarneckiego

 

 

 

Fundacja EFC od 2009 roku realizuje program stypendialny Marzenie o Nauce adresowany do wybitnie zdolnej młodzieży gimnazjalnej z niezamożnych rodzin, pochodzącej z miejscowości do 30 tys. mieszkańców.

Wśród stypendystów są laureaci i finaliści kuratoryjnych olimpiad przedmiotowych, młodzi ludzie, którzy angażują się społecznie.

Fundacja, kierując się wizją fundatora – Andrzeja Czerneckiego, z pomocą profesjonalistów tworzy i stale udoskonala system motywacyjny dla młodzieży.

Program Marzenie o Nauce

Każdego roku Fundacja EFC przyjmuje co najmniej 80 nowych Stypendystów, którym umożliwia naukę w najlepszych polskich liceach. Zapewnia im stałą opiekę koordynatorów regionalnych oraz psychologa, czym wyróżnia się wśród innych organizacji stypendialnych.

Najbardziej utalentowani absolwenci Programu mogą liczyć na pomoc również w okresie studiów.

Więcej szczegółów na www.efc.edu.pl