„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest programem wieloletnim uchwalonym przez Radę Ministrów  w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany jest przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.

Aby zapoznać się z realizacją programu w szkole, można rozwinąć menu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w zakładce BIBLIOTEKA po lewej stronie.