Kalendarz roku szkolnego

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 

SEMESTR I

01.09.2022 -

13.01.2023

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1.09.2022

2.

Święto Komisji Edukacji Narodowej i pasowanie na ucznia kl.1 SP

13.10.2022

3.

Narodowe święto Niepodległości

10.11.2022

4.

Dzień Patrona Szkoły i ślubowanie klas 1 LO

18.11.2022

5.

Ostateczny termin sprawdzianów pisemnych

14.12.2022

6.

Ostateczny termin oddania sprawdzianów pisemnych

21.12.2022

7.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2022 -31.12.2022

8.

Ostateczny termin wystawiania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

9.01.2023

9.

Konferencja klasyfikacyjna SP i LO

10.01.2023

10.

Konferencja plenarna RP

10.01.2023

11.

Ferie Zimowe

16 -27.01.2023

 

SEMESTR II : KLASY SP oraz I, II i III LO

SEMESTR II : KLASA IV LO

30.01.2023 -

23.06.2023

30.01.2023 -

28.04.2023

12.

Festiwal nauki

21.03.2023

13

Wiosenna przerwa świąteczna

6-11.04.2023

14

Ostateczny termin sprawdzianów pisemnych w kl. IV LO

6.04.2023

15

Ostateczny termin oddania sprawdzonych prac pisemnych w kl. IV LO

13.04.2023

16

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych w kl. IV LO

20.04.2023

17

Konferencja klasyfikacyjna kl. IV LO

25.04.2023

18

Zakończenie roku w klasach IV LO

28.04.2023

19

Egzamin maturalny

04.05-23.05.2023

20

Egzamin ósmoklasisty

23.05-25.05.2023

21

Dzień Sportu w SP

1.06.2023

22

Dzień Sportu w LO

02.06.2023

23

Ostateczny termin sprawdzianów pisemnych w SP oraz kl. I, II i III LO

05.06.2023

24

Ostateczny termin oddania prac pisemnych

12.06.2023

25

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych

19.06.2023

26

Konferencja klasyfikacyjna RP

20.06.2023

27

Konferencja plenarna RP

22.06.2023

28

Zakończenie roku dla klasy 8

22.06.2023

29

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23.06.2023

30

Ferie letnie

26.06-31.08.2023

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 1. 11.11.2022     -Narodowe Święto Niepodległości
 2. 06.01.2023     -Trzech Króli
 3. 01.05.2023     -Święto Pracy
 4. 03.05.2023      -Święto Konstytucji 3 Maja
 5. 08.06.2023     -Boże Ciało

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 1. 31.10. 2022     - poniedziałekprzed świętem Wszystkich Świętych -uczniowie ZSO
 2. 02.11.2022      - Dzień Zaduszny                                                      -uczniowie LO
 3. styczeń 2023   - matura próbna                                                         -uczniowie LO
 4. 02.05.2023      - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej                   -uczniowie ZSO
 5. 04.05.2023     -egzamin maturalny (j.polski)                                     -uczniowie LO
 6. 05.05.2023     -egzamin maturalny (j. angielski- poziom podst.)      -uczniowie ZSO
 7. 08.05.2023     -egzamin maturalny (matematyka)                             -uczniowie LO
 8. 09.05.2023     -egzamin maturalny (j.angielski- poziom rozsrz. i dj.)-uczniowie ZSO
 9. 23.05.2023     -egzamin ósmoklasisty                                              -uczniowie SP
 10. 24.05.2023     -egzamin ósmoklasisty                                              -uczniowie SP
 11. 25.05.2023     -egzamin ósmoklasisty                                              -uczniowie SP
 12. 09.06.2023     -piątek po Bożym Ciele                                            -uczniowie ZSO

 Terminy zebrań z rodzicami:

06.09.2022 godz. 17:00 wychowawcy

22.11.2022 godz.17:00 wychowawcy i uczący - SP i LO

21.03.2023 wychowawcy i uczący w klasach maturalnych, wychowawcy pozostałych klas (konsultacje)

16.05.2023 wychowawcy i uczący - SP i LO

Konsultacje i zebrania mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej, w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju i rekomendacji przekazywanych przez MEN i GIS.