Deklaracje maturalne

   Matura 2023

Instrukcja wypełniania deklaracji maturalnych. (Zobacz)

Deklarację należy wypełnić do 30 września.

Po wypełnieniu deklaracji należy ją podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły (pokój 16).