Profilaktyka i doradztwo

Zachęcamy do zapoznania się z:

  • SZKOLNYM PROGRAMEM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY /pobierz, *pdf
  • WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMEM DORADZTWA ZAWODOWEGO /pobierz, *pdf
  • Uaktualniona procedura postępowania w przypadku agresji ucznia wobec innych /pobierz, *pdf