Wycieczki integracyjne 2021

wycieczka integracyjna 4Człowiek jest istotą społeczną, immanentną część naszego życia stanowi budowanie relacji. Nawiązywanie długofalowych relacji wymaga jednak cierpliwego pielęgnowania ich, co w czasach pandemii pozostawało przez długie miesiące utrudnione.

Korzystając ze słonecznej wrześniowej pogody, klasy licealne udały się na piesze wędrówki po szlakach okalającego miasto Beskidu Śląskiego. Zdobyliśmy Szyndzielnię, Magurkę, Dębowiec, a nade wszystko spędziliśmy czas razem. Razem reperowaliśmy przyjaźnie, cierpliwie tworzyliśmy sieć nowych relacji, budowaliśmy społeczność.

integracyjna pomniejszone 2  integracyjna pomniejszone 3

integracyjna pomniejszone 5  integracyjna pomniejszone 6