Proces rekrutacji okiem eksperta

rekrutacja

Na przestrzeni dwóch pierwszych tygodni października gościliśmy w naszej szkole eksperta w dziedzinie rekrutacji – Panią Katarzynę Sikorę z ZF Steering Systems Poland. W ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości uczniowie klas trzecich mieli okazję poznać tajniki rozmów kwalifikacyjnych, najczęstsze błędy popełniane podczas pisania CV i listów motywacyjnych, mogli także dowiedzieć się jak ów proces przejść z powodzeniem i zminimalizować stres jemu towarzyszący. Pani Sikora służyła specjalistycznym zasobem wiadomości, dawała cenne, bo opartę o praktykę, wskazówki. Dziękujemy ekspertowi za możliwość skorzystania z obszernej wiedzy w omawianym temacie, uczniom zaś za zaangażowanie w zajęcia.