Klub Miłośników Kina „Retrospekcje”

Klub Miłośników Kina „Retrospekcje”

Jako strumień danych, filmy zostaną wrzucone do worka razem z innymi rzeczami i zredukowane do bycia "contentem". Ten termin tylko udaje, że podkreśla kreatywność, naprawdę trywializując różnicę między tymi dwiema formami, co jest tak istotne zarówno dla twórców, jak i widzów. Content może być rozpowszechniany na telefony, zegarki, dystrybutory na stacjach benzynowych i wszystkie inne ekrany. W ten sposób kina mają się stać po prostu jedną z tych "platform", tyle że z większymi ekranami i miejscem na kubek obok fotela. – Pisze Christopher Nolan (reżyser m.in. Incepcji, Dunkierki czy Mrocznego Rycerza) w artykule dla The Wall Street Journal, komentując postępujący proces cyfryzacji produkcji kinowych. Tłumaczenie za: naekranie.pl

W istocie rozwój tzw. platform streamingowych i mediów społecznościowych przyczynił się zarówno do popularyzacji i masowej dostępności dzieł filmowych, ale także do skrócenie ich formy, uproszczenia przekazu i pozbawienia swoistej otoczki ‘sacrum’ towarzyszącego spotkaniom z największymi twórcami sztuki kinowej. Ideą przyświecającą naszemu Klubowi, jest więc próba przywrócenia atmosfery sprzyjającej refleksji i dyskusji na tematy podejmowane przez wybitnych twórców w dziejach kinematografii. Nie szybkość i łatwość przekazu jest zatem przedmiotem naszego zainteresowania, raczej dociekliwa analiza treści w poszukiwaniu esencji danego dzieła.

Spotkania Klubu Miłośników Kina „Retrospekcje” odbywają się raz w miesiącu w godzinach popołudniowych pod opieką nauczycielki – D. Szkucik. Zapraszamy!