REKRUTACJA 2024/2025

ZASADY REKRUTACJI w roku szkolnym 2024/2025

 

Nabór do klas pierwszych III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej w roku szkolnym 2024/2025 zostanie przeprowadzony tylko w formie elektronicznej. Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół ponadpodstawowych w Bielsku-Białej (i dowolnej ilości niepublicznych). Kandydaci do LO logują się i wypełniają wnioski naborowe w systemie elektronicznym dostępnym pod adresem:

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat

 

 

Propozycje oddziałów na rok szkolny 2024/2025

  • 1A TECHNICZNY; z rozszerzoną matematyką, fizyką i informatyką,
  • 1B PRZYRODNICZY; z rozszerzoną biologią, chemią i matematyką,
  • 1C PRAWNICZY; z rozszerzoną  historią, wiedzą o społeczeństwie i językiem angielskim,

WAŻNE: W roku szkolnym 2024/2025 nabór do oddziału dwujęzycznego nie jest prowadzony.

 

Uwagi:

Przy ustalaniu punktów za oceny umieszczone na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej bierze się pod uwagę następujące przedmioty (poza językiem polskim i matematyką) w zależności od oddziału, do którego kandydat chciałby uczęszczać:

  • oddział A z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, fizyka, informatyka - obowiązkowy język obcy i fizyka;
  • oddział B z rozszerzonymi przedmiotami: biologia, chemia i matematyka - biologia i chemia;
  • oddział C z rozszerzonymi przedmiotami prawniczymi: historia, WOS i j. angielski - historia i język angielski

 

Rekrutacja dla absolwentów szkół podstawowych.

 

Punktowanie osiągnięć