Dzień z Pasją 2/2223

Dzień z Pasją; spotkanie drugie.

7 listopada gościliśmy w murach Żeromskiego dyrektora ośrodka kardiologiczno-kardiochirurgicznego Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku-Białej i ordynatora oddziału kariologii PAKS, Pana profesora dr. hab. nauk medycznych, Krzysztofa Milewskiego. Spotkanie odbyło się w ramach rozpoczynającej się współpracy PAKS i bielskich szkół średnich w połączeniu ze szkolną inicjatywą Dnia z Pasją. Nasze spotkanie było piękną podróżą po historii i współczesności kardiologii i kardiochirurgii i medycyny w ogólności oraz dowodem na to, że pasja i upór to bardzo potężne narzędzia znacznie ułatwiające osiąganie zamierzonych celów. Profesor Milewski jest przykładem człowieka interdyscyplinarnego, mającego wielki szacunek do wiedzy i osiągnięć ludzkości, który przy okazji prezentuje postawę, że nawet jeśli czegoś nie wiem to nawet tej niezdobytej wiedzy nie lekceważę i chętnia ją poznaję.

Spotkanie z licealistami, było też wstępem do inicjatywy Grupy American Heart of Poland polegającej na zainteresowaniu uczniów warsztatami i praktykami w Klinice, które to warsztaty będą miały miejsce w Bielsku-Białej na początku grudnia 2022.

Niezwykle błyskotliwym podsumowaniem całego spotkania, oddającym sens i klimat rozmowy było pytanie zadane przez jednego z uczniów: "Z czego zdawał Pan maturę i z jakimi wynikami?"...